20 години искуство во оваа област

Негативен притисок за пренос на ротационен вентил за воздух заклучување за воздух за пченично брашно и пневматско пренесување жито