20 години искуство во оваа област

Пневматски вентил за пренасочување на приклучокот